รุ่นที่ 14
 
 
วันแรก  
 
แนวทางการระดมทุนในธุรกิจอสังหาฯ พร้อมตัวอย่างการจัดทำ
1. Venture Capital หรือธุรกิจร่วมทุน หรือกองทุนร่วมลงทุน
2. Consortium สัญญากิจการค้าร่วม
3. Joint Venture
แนวทางการระดมทุนในธุรกิจอสังหาฯ พร้อมตัวอย่างการจัดทำฯ (ต่อ)
เกณฑ์การวัดจุดคุ้มทุนและความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการอสังหาฯ
วันที่สอง  
ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
แกะรอยงบกระแสเงินสด เพื่ออ่านเกมส์การบริหารโครงการอสังหาฯ ของ บมจ. 3-5 บริษัท
เทคนิคการระดมทุนโดยวิธี Real Estate Investment Trust (REIT): กฎเกณฑ์ โครงสร้าง และ case study
12,000
     • ศิษย์เก่าลด 10% (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จ่ายเงินก่อนงาน 2 สัปดาห์)
     • ท่านที่ต้องการที่พักในระว่างอบรม โปรดแจ้งเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้า
         หรือดูตัวอย่างห้องพักที่: http://nararam3.hong-pak.com/
 
 
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120