ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสวนาพิเศษฟรี: เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการแนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นที่ 27 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และจะจัดขึ้นในช่วงวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานแนะนำนี้มีผู้รู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ และนักเรียนเก่ามาช่วยแนะนำหลายท่าน

ดูรายละเอียดคลิก: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ(ประกาศนียบัตร) รู้จริงใน 14 สัปดาห์ รุ่นที่ 27

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย