ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
หลักสูตร: การเตรียมพร้อมเข้าสอบ ผู้ประเมินระดับชั้นสามัญ
(สำหรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย