ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
สัมมนา กลยุทธ์การตลาดใหม่เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคตลาดเริ่มอิ่มตัว
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-17:00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย