ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เสวนาพิเศษฟรี: เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน +
แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นที่ 26

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการแนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นที่ 14 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และจะจัดขึ้นในช่วงวันพุธที่ 17 พฤษภาคม - เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ในงานแนะนำนี้มีผู้รู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ และนักเรียนเก่ามาช่วยแนะนำหลายท่าน

ดูรายละเอียดคลิก: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ(ประกาศนียบัตร) รู้จริงใน 14 สัปดาห์ รุ่นที่ 26

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย