RE 121 : การวิเคราะห์การเงินโครงการ รุ่นที่ 7 (28-30 ส.ค. ณ ห้องคอมพิวเตอรู์แลป อาคารชินวัตร 3 )

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย