ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
สัมมนา “ขุมทองที่ดินของรัฐ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน”
วันที่ 6 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง (คนกลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ โดยมีคุณแคล้ว ทองสม ร่วมเป็นวิทยากร และคุณลดาวัลย์ ธนะธนิต ผช.ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมสัมมนา
คุณบูรณิศ ยุกตะนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (วิทยากร)
คุณสุรศักดิ์ ศรีประภา, ผอ.ศูนย์พัฒนาทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (วิทยากร)
คุณบุนนาค กลีบจำปี, ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ กรมป่าไม้ (วิทยากร)
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน บริษัทน้ำมัน และผู้สนใจทั่วไป

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย