ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
อบรม “การบริหารทีมขายและเทคนิคการเจรจาต่อรอง” วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์หลายท่าน มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโครงการจัดสรร และสถาบันการเงินต่าง ๆ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย