ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
19 มิถุนายน 2546 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สัมมนา “ผ่าทำเลทองกับเครือข่ายระบบคมนาคมสำคัญ: พลิกโฉมใหม่กทม.และปริมณฑล”
โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณปรีชา รณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง, ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ ผู้อำนวยการกองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง, คุณวิจิตร วัชรินทร์ รองผู้ว่าการ รฟม., คุณอ้อยอัจฉรา รุ่งรัตนาอุบล หัวหน้าแผนกวางแผนโครงการ, กทพ., คุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ สำนักการจราจรและขนส่ง, คุณสมศักวดิ์ บุญประทานพร วิศวกรโยธา 8 กรมทางหลวง, และผู้แทนจาก กรมทางหลวงชนบท มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 150 ท่าน

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย