AP100: อบรมการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 38 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2546
โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ, สถาบันการเงิน, บริษัทประเมินฯ, นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย