ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546
สัมมนา “เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อการลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์”
โดยมีคุณกวี คีรีภาส เป็นประธานการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 ท่านจากทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย