อบรม RE121: "การวิเคราะห์การเงินโครงการ รุ่นที่ 5" วันที่ 24 - 26 เมษายน 2546
ณ ห้อง Computer Lab อาคารชินวัตร 3

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย