ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
ชาวต่างประเทศศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2546 ที่กรุงเทพ-พัทยา
งานเลี้ยงต้อนรับ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
กรมที่ดิน
สำนักการโยธา กทม.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หมู่บ้านแมกไม้(บจก.ไทยมอริโมโต)
การเคหะแห่งชาติ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา
สวนนงนุช

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย