RE100: อบรมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 7 (27-29 มี.ค. ณ พาร์คสวนพลู)
ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร
ดร.วิรัช ศิลป์เสวีกุล, หัวหน้าฝ่ายโยธา สนง.เขตดินแดง กทม.
ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ร่วมอภิปรายโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, คุณแคล้ว ทองสม, คุณทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ และคุณวสันต์ คงจันทร์
บรรยายโดยอาจารย์อัศวิน พิชญโยธิน
บรรยากาศในการอบรม

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย