จัดอบอรม "การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์" สำหรับพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
26-28 พฤศจิกายน 2545 ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ
คุณพิทยาพล นาถธราดล ผู้จัดการ ธกส. (คนที่ 4 จากซ้ายมือ) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โดยมีดร.โสภณ พรโชคชัย (คนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ
ท่านที่สำเร็จการอบรมในรุ่นนี้ ถ่ายภาพร่วมกับคุณศุภาภรณ์ ถาปนศิริ (คนที่ 4 แถวหน้าจากขวามือ) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนที่ดิน ฝ่ายกิจการนโยบายของรัฐ ธกส.
บรรยากาศภายในห้องอบรมซึ่งมีพนักงานของ ธกส. เข้าอบรมประมาณ 40 ท่าน

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย