อบรม RE124: "การวิเคราะห์สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์" วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545 ณ พาร์คสวนพลู ถนนสาทรใต้
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการเงินหลายแห่ง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย