อบรม RE100 : "ข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 5"
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2545 โดยเพิ่มวันอบรมจาก 2 วันเป็น 3 วัน และมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมจำนวนมากเหมือนเดิม

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย