ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552
BOMI International

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับสถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ BOMI International (www.bomi.org) โดยมี Mr.Dan Owings ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด โดยโรงเรียนจะนำหลักสูตรต่างๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ไปสอน รวมทั้งความร่วมมือในการสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์

SEE THE PRESS RELEASE

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย