ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
Institute of Enterprise and Real Estate

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจและอสังหาริมทรัพย์ (Institute of Enterprise and Real Estate) ของรัฐบาลเวียดนาม โดยมี ดร.ตรัง ง็อก กว่าง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ซึ่งยังเป็นเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National real estate Association) อีกด้วย โดยโรงเรียนจะนำหลักสูตรต่างๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ไปสอนในนครต่างๆในเวียดนาม รวมทั้งความร่วมมือในการสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย