AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 127
(สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย)

วันจันทร์ที่ 13 - พุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟแห่งประเทศไทย จตุจักร กทม.

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย