ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ 20 - อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559
IAAO 331: การประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลอง

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้จัดอบรมการประเมินค่าทรัพย์สินตามหลักสูตร IAAO 331: การประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลอง ร่วมกับ สมาคมประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ (International Association of Assessing Officers: IAAO) ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย