AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รู้จริงใน 10 สัปดาห์ รุ่นที่ 22
(วันพุธที่ 18 มีนาคม-เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

ดูรายละเอียดหลักสูตร: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รุ่นถัดไปคลิกที่นี่

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย