ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 6 และพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
สัมมนา CAMA ประสบการณ์จากนานาชาติ
ดร.ริชาร์ด วอร์ด ผู้มีประสบการณ์สอนและทำการประเมินค่าด้วยแบบจำลองทางสถิติ (CAMA: Computer-assisted Mass Appraisal) มาสอนนักศึกษาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท่านมีประสบการณ์ทำงานและสอน CAMA ที่รัสเซีย ลิทัวเนีย อาฟริกาใต้ และอื่น ๆ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย