ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนา: 26 เมืองอสังหาริมทรัพย์ พบอสังหาฯกระเพื้อมในพื้นที่ต่างจัดหวัด
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย