RE121: อบรมวิเคราะห์การเงินโครงการ รุ่น 1 
วันศุกร์ที่ 2-3 สิงหาคม 2545 ณ อาคารชินวัตร 3

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย