AP101: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รุ่นที่ 20
วันพุธที่ 4 มิถุนายน - เสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

ดูรายละเอียดหลักสูตร: การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ รุ่นถัดไปคลิกที่นี่

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย