AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 114
(วันพุธที่ 4 - เสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงแรมเบอร์เค ลีย์ ประตูน้ำ กทม.)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย