ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
The Home Buyer's Fair, Year 6, Government Housing Bank, 2-3 February 2002,
Presentation and discussion on the Stage
Over 2,000 serious home buyers participated
Exhibition with impartial information for home buyers
Home counseling services by authorities involved

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย