RE162: นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่มืออาชีพ รุ่นที่ 7
(วันพฤหัสบดีที่ 19 - ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย