ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
สัมมนา: นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2012

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้ทรงเกียรติ นำเสนอการลงทุน นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์: โอกาสและแนวโน้มการลงทุน โดยใช้กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอาธิเช่น 1. ศูนย์การค้า เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 2.ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) 3.Siam@Siam Design Hotel&Spa 4.Circle Living Prototype 5.ธุรกิจฟาร์มรังนกแอ่นกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ กรุงเทพฯ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย