RE171: การบริหารงานก่อสร้างแนวราบและการตรวจสอบงวดงานก่อสร้าง รุ่นที่ 8
(วันพุธที่ 3 - พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย