RE181: วิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 2 (144 ชม.)
(วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม - เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย