ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 10 สัปดาห์ รุ่น 16
วันพุธที่ 20 มีนาคม - เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 16 ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร ในวันสุดท้ายของการเรียน
ณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.
ภาพถ่ายคณะนักศึกษา รุ่นที่ 16 กับการเรียนการสอน
เข้าเยี่ยมชม Rabbit Resort พัทยา โรงแรมที่เน้นธรรมชาติ และการให้บริการ
เข้าเยี่ยมชมสนามกอล์ฟ บูรพากอล์ฟ พัทยา คุณกุลธร มีสมมนต์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย