ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
หลักสูตร: นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 6
(วันอาทิตย์ที่ 11 - ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ณ กรุงกาฏมัณฑุ เนปาล)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย