ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 10 สัปดาห์ รุ่น 15
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554-วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 15 ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร ในวันสุดท้ายของการเรียน
ณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.

เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปงานของฝ่ายรังวัดกรมที่ดิน โดยมีหัวหน้าฝ่ายรังวัดให้การต้อนรับ และถ่ายภาพหมู่ ร่วมกับนักศึกษา รุ่นที่ 15
คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การต้อนรับ
เยี่ยมชมการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี บางขุนนนท์ ถ.เจริญสนิทวงศ์
ผอ.สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 9 กทม.
ภาพบรรยากาศงานจัดเลี้ยงรุ่นฯ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย