ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554
สัมมนาอสังหาริมทรัพย์กรุงกาฏมัณฑ

ดร.โสภณ พรดชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้เป็นองค์ปาฐกในการสัมมนาสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เนปาล โดยใช้ผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเนปาลนำเสนอ แก่ผู้บริหารหน่วยราชการและสถาบันการเงินต่าง ๆ ในกรุงกาฎมัณฑุ จำนวนประมาณ 80 คน

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย