ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอาทิตย์ที่ 11 - พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554
หลักสูตร REMA รุ่นที่ 5 ณ กรุงกาฏมัณฑุ

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ Brihat Investments, Nepal จัดอบรมหลักสูตร Real Estate Marketing Agents (REMA) รุ่นที่ 5 ณ กรุงกาฏมัณฑุ เนปาล ดร.โสภณ พรดชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ไปร่วมบรรรยายด้วย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย