RE132: เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่น 15
(สำหรับ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์)
(วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 08:30 - 17:00 น.)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย