ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
เสวนาพิเศษฟรี: ชี้แจงหลักสูตรและปาฐกถาพิเศษ เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน
(วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย