ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 10 สัปดาห์ รุ่น 14
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม-เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 14 ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร ในวันสุดท้ายของการเรียน
ณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.
นักศึกษา รุ่นที่ 14 ดูงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปงานของฝ่ายรังวัดกรมที่ดิน โดยมีหัวหน้าฝ่ายรังวัดให้การต้อนรับ
เยี่ยมชมการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี บางขุนนนท์ ถ.เจริญสนิทวงศ์
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 14 ออกดูงานที่จามจุรีสแควร์ อาคาร Exchange คณะนักศึกษา รุ่นที่ 14 ออกดูงานที่อเวนิว รามอินทรา
ถ่ายภาพหมู่ภายหลัง เข้าฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับการบริหารงาน ของศาลาว่าการเมืองพัทยา
เข้าเยี่ยมชม Rabbit Resort พัทยา โรงแรมที่เน้นธรรมชาติ และการให้บริการ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย