ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 13 - ศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554
สัมมนาการประเมินเพื่อการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
นายชาร์ล ที โคเอิด เป็นวิทยากรหลักในการสัมมนานี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คนจาก กัมพูชา เนปาล อินเดีย และประเทศไทย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย