ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

AP102: VALUATION OF REAL ESTATE AS AN INVESTMENT TOOL No.2nd(in English)
January 15-16, 2011, 08:00 - 17:00 at the Thai Real Estate Business School, Bangkok

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย