ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 10 สัปดาห์ รุ่น 13
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 - เสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 13 ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร ในวันสุดท้ายของการเรียน
ณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ กรมที่ดิน สนง.ที่ดิน
เยี่ยมชมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของกรมบังคับคดี บางขุนนนท์ ถ.เจริญสนิทวงศ์
คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ให้การต้อนรับและถ่ายภาพหมู่ ร่วมกับนักศึกษา รุ่นที่ 13
เข้าเยี่ยมชม Rabbit Resort พัทยา โรงแรมที่เน้นธรรมชาติ และการให้บริการ
ถ่ายภาพหมู่ภายหลัง เข้าฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับการบริหารงาน ของศาลาว่าการเมืองพัทยา
ภาพบรรยากาศงานจัดเลี้ยงรุ่นฯ พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 13

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย