ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

หลักสูตรอบรม: Successful Marketing for Real Estate
(วันจันทร์ที่ 29 - อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย