ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ 22 กันยายน 2553
บรรยายที่ภูฏาน

ดร.โสภณ พรโชตชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้รับเชิญจากรัฐบาลภูฏาน ไปบรรยายการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นเวลา 1 วัน ณ ประเทศภูฏาน ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย