ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 23 - ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553
บรรยายที่เนปาล

ดร.โสภณ พรโชตชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ Brihat Investment Ltd. แห่งเนปาล จัดอบรมหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงกาฏมัณฑุ เนปาล โดย ดร.โสภณ ได้บรรยาย 2 วันในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 23-24 กันยายน 2553

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย