ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
ความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
  • ความเป็นกันเองของวิทยากร (บมจ.ศุภาลัย)
  • เนื้อหาและข้อมูลเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ (คุณสุภากรณ์ หรัญวุฒิ)
  • ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น (คุณบุญรัตน์ บุญเรือง)

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553
โครงการ Real Estate Index

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการสัมมนาสำหรับผู้บริหารเรื่องสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์กลางปี 2553 ตามโครงการ Real Estate Index ณ โรงแรมบันยันทรี สาทร (09:00 - 13:00)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย