ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553
เสวนาพิเศษฟรี: เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน +
แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นที่ 13

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นวิสาหกิจด้านวิชาการในเครือ Agency for Real Estate Affaris จัดการแนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นที่ 13 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 - 16 มกราคม 2554 ในงานแนะนำนี้มีผู้รู้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ และนักเรียนเก่ามาช่วยแนะนำหลายท่าน

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย