ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 10 สัปดาห์ รุ่น 12
วันพุธที่ 24 มีนาคม - อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 12 ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร ในวันสุดท้ายของการเรียน
ณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.
ผอ.สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและคณะ ให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุป ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 9 กทม.
กองควบคุมอาคาร สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร
คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การต้อนรับและถ่ายภาพหมู่ ร่วมกับนักศึกษา รุ่นที่ 12
เข้าเยี่ยมชมโครงการณุศาศิริ เข้าเยี่ยมชมโครงการบางกอก ฟรี เทรด โซน
เข้าเยี่ยมชมสนามกอล์ฟ บูรพากอล์ฟ พัทยา เข้าเยี่ยมชม Rabbit Resort พัทยา
โรงแรมที่เน้นธรรมชาติ และการให้บริการ
เข้าเยี่ยมชม ฮอร์สชู พอยท์
ภาพบรรยากาศงานจัดเลี้ยงรุ่นฯ พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 12

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย