วันศุกร์ที่ 25 - เสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553
RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดอบรมหลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14 โดยเชิญผู้สอบบัญชี และผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย